Fra talglys til smultbrann – naturfagstimen du aldri hadde

Generell info

Tidspunkt: Torsdag

Pris: 400

Siden Lektorens inntog på Underleir, har ting tatt fyr og brent ned på spektakulære måter og i fri dressur. Vi har av hensyn til hms (og fordi svidd lektor lukter vondt) valgt formalisere dette noe, ved å ta pyromanien og dens tilstøtende uttrykksformer inn i pensum i år.

Fra Store norske leksikon: “Forbrenning er en eksoterm kjemisk reaksjon mellom et stoff og oksygengass.”
Fra Jingo av Terry Pratchet: “Build a man a fire, and he’ll be warm for a day. Set a man on fire and he’ll be warm for the rest of his life.”

En slags workshop som via enkle forsøk vil gi deg en naturfaglig forståelse for hva ild er. Huslektoren tegner og forklarer, og ber dere sette fyr på forskjellige gjenstander, stoffer, gasser og væsker for å forstå hva som skjer.

Dato vil bli annonsert og brannvesenet varslet. NB: Husk asbestdrakt. (Sjefsmatronen anm: Dette er ikke tøys, bortsett fra asbestdrakt-delen)

Ta med: Kniv og tennstål (hvis du har)

Lektorn

Info om kursholder

Lektor Kringstad er en mann som er glad i varme, og nyter et aldri så lite eksperiment. Hvordan kan man simulere en pipebrann, går det bedre eller dårligere med mer luft.